Team

Binance IP хаягуудыг цагаан жагсаалтад оруулах

Coinrule серверийн дэд бүтцээ шинэчилж байна. Арилжаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд Binance дээрх цагаан жагсаалтад орсон IP хаягаа шинэчилнэ үү.

анхаарна уу: Таны IP хаягийг шинэчилсний дараа таны дүрмүүд хэвийн ажиллах болно. Та дүрмээ дахин эхлүүлэх шаардлагагүй.

Алхам 1 - Асаалттай Coinrule

Дотор нь Exchange хуудаснаас шинэ IP хаягуудыг хуулна уу Coinrule

Алхам 2 - Binance дээр

Binance дээрх API түлхүүрээсээ өмнө нэмсэн бүх IP хаягийг устгана уу. Дараа нь шинэ IP хаягуудыг хуулж буулгана уу