Өдөр бүр шинэ стратеги аваарай

Үнэгүй арилжааны дохиог хүлээн авч, дүрэм үүсгэж, багцаа удирдаарай 30 хоног үнэгүй.